חיפוש באתר

מדיניות ביטול לפי קורסים

קורס יועצים כלכליים / קורס יוצאים מהמסגרת

 

נהלי ביטול/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד/ה – כרמי אור

1. דמי ביטול על סך 150 ₪ שיגבו בעת ההרשמה , לא יוחזרו למשתתף במידה והחליט לבטל את השתתפותו בקורס.

2. תלמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקורס עד 14 יום טרם מועד פתיחת הקורס- ויקבל החזר כספי מלא.

3. תלמיד המבטל את לימודיו 7 ימים (ופחות מכך) ממועד פתיחת הקורס, יקבל החזר כספי של 50% משכ"ל ששולם.

4. תלמיד המבקש לבטל את השתתפותו יהיה רשאי להעביר את מקומו בקורס לאדם אחר, בהודעה של יומיים מראש למתנ"ס.

 

 

קורס אנגלית מדוברת / קורס אנגלית להייטק

 

נהלי ביטול/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד/ה – speak

1. תלמיד יוכל לבטל את השתתפותו בקורס עד לשיעור השני (כולל) ולקבל את ההחזר הכספי בניכוי השיעורים בהם השתתף.

2. מהשיעור השלישי ואילך לא יינתן החזר כספי וישולם מלוא שכ"ל.

3. הקורס ימשיך להתקיים כל עוד מספר המשתתפים הינו 5 תלמידים , במידה ומספר התלמידים בקורס יפחת מ5 , הקורס ייסגר והתשלום יוחזר לתלמידים שנשארו בקורס, בניכוי מספר השיעורים בהם השתתפו.

 

 

קורס פיתוח אתרים / קורס הכנה ליחידות טכנולוגיות

 

נהלי ביטול/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד/ה – 8200 אקדמי

1. תלמיד המבקש לבטל את לימודיו עד 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס, יהיה זכאי להחזר שכר לימוד מלא .

2. תלמיד המבטל את לימודיו במהלך 14 הימים שלפני מועד תחילת הקורס, יחויב ב-10% מערך שכ"ל הכולל.

3. תלמיד המבקש לבטל את לימודיו לאחר שהתקיים השיעור הראשון ו/או לאחר פתיחת ההרשאות לאתר הקורס והכניסה למערכת, יחויב ב75% משכר הלימוד.

4. לאחר שהתקיים השיעור השני, יחוייב התלמיד במלוא שכר הלימוד.

 

 

קורסים של פילת:הכנה לעולם העבודה / הכנה לעולם העבודה העתידי / יועצי משכנתאות / מגייסות הייטק

 

נהלי ביטול/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד/ה – פילת

1. דמי ביטול על סך 200 ₪ שיגבו בעת ההרשמה , לא יוחזרו למשתתף במידה והחליט לבטל את השתתפותו בקורס.

2. תלמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקורס עד 14 יום טרם מועד פתיחת הקורס- ויקבל החזר כספי מלא.

3. תלמיד המבטל את לימודיו עד 30 יום לאחר פתיחת הקורס, יקבל החזר כספי של 50% משכ"ל ששולם.

4. תלמיד המבטל את השתתפותו לאחר 30 יום מפתיחת הקורס , לא יקבל החזר כספי וישלם שכ"ל מלא.

 

 

קורסים של אנליזה: צעדים ראשונים בהייטק / הכשרת אנליסט סייבר / הכשרת אנליסט מידע ונתונים / הכשרת מנהלי רשת ומומחי ענן

 

נהלי ביטול/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד/ה – "אנליזה"

1. דמי רישום על סך 300 ₪ , לא יוחזרו לתלמיד באם החליט לבטל/ להפסיק את השתתפותו בקורס.

2. ביטול השתתפות בקורס במהלך השבועיים הראשונים מפתיחתו , המשתתף יקבל החזר של 70% מעלות הקורס.

3. ביטול השתתפות בקורס במהלך חודש לאחר תחילת הקורס , יקבל המשתתף החזר של 30% מעלות הקורס.

4. ביטול השתתפות לאחר חודש בו מתקיים הקורס, לא יתקבל החזר כספי והמשתתף ישלם את מלוא שכ"ל.

 

 

הכשרת בודקי איכות תוכנה / הכשרת בודקי תוכנה / חברת QUALITEST

 

נספח ביטולים או הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד/ה

1. תלמיד המבטל את לימודיו עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס, ובלבד שטרם התקיימו שיעורים, יהיה זכאי לבטל את הרישום ולקבל החזר כספי מלא.

2. תלמיד המבקש לבטל את לימודיו לאחר שהתקיים השיעור הראשון, יקבל החזר של 50% משכ"ל ששולם.

3. תלמיד המבקש לבטל את לימודיו לאחר שהתקיים השיעור השני, יחויב במלוא שכר הלימוד.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות