חיפוש באתר

חוק שכר שווה - דוח פומבי לשנת 2021 - מתנ"ס חבל יבנה

תאריך הוצאת הדוח: 31/05/2022

 

ענף פעילות: מרכז תרבות נוער וספורט. מתנ"ס

 

מספר עובדים:
גברים - 33
נשים - 84
סך עובדים - 117

 

 

פילוח הנתונים נעשה לפי תחומי עבודה (אגפים), כאשר בפילוח זה יש 8 קבוצות:

 

קבוצה 1 - אגף ליבה - עובדי מנהלה: 

קבוצה חד מגדרית. סך של 3 נשים. אין צורך בפילוח.

 

קבוצה 2 - אגף ליבה - רכזים:

קבוצת הפילוח מכילה 6 עובדים. 5 נשים, 1 גברים.
שכר ברוטו ממוצע לחודש הינו 10,600 שקלים.

 

קבוצה 3 - ספורט - מדריכים:

קבוצת הפילוח מכילה 17 עובדים. 4 נשים, 13 גברים.
מדובר על עובדים אשר הינם עובדים שעתיים או לפי פדיון
לגבי עובדים לפי פדיון, הפער בשכר נובע מכמות המשתתפים בחוג ולא משכר הבסיס.

שכר ברוטו חודשי ממוצע גברים לעובד שעתי/פדיוני במשרה מלאה 7,550 שקלים
שכר ברוטו חודשי ממוצע נשים לעובדת שעתית/פדיונית במשרה מלאה 6,391 שקלים

 

קבוצה 4 - מעגן:

קבוצה חד מגדרית. סך של 4 נשים. אין צורך בפילוח.

 

קבוצה 5 - נוער:

קבוצת הפילוח מכילה 11 עובדים. 7 נשים, 4 גברים.
כל העובדים בקבוצה זו הינם עובדים שעתיים.
שכר לשעה שווה בין נשים לגברים. סך של 40 שקלים.

 

קבוצה 6 - ספורט - אחזקה:

קבוצה חד מגדרית. סך של 2 גברים. אין צורך בפילוח.

 

קבוצה 7 - קהילה:

קבוצת הפילוח מכילה 7 עובדים. 3 נשים, 4 גברים.
שכר ברוטו חודשי ממוצע גברים לעובד שעתי במשרה מלאה - 5,964 שקלים
שכר ברוטו חודשי ממוצע נשים לעובדת שעתית במשרה מלאה - 6,586 שקלים

 

קבוצה 8 - קייטנות:

קבוצת הפילוח מכילה 67 עובדים. 58 נשים, 9 גברים.
יש רוב נשי מוחלט.
כל העובדים בקבוצה זו הינם עובדים שעתיים.
שכר לשעה משתנה בהתאם להגדרת התפקיד: גננות / סייעות / נוער (תעריף נוער לפי גיל ע"פ חוק)
כל דרגה מקבלת את אותו השכר לשעה.

 

סוף דוח לשנת 2021

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות