מתנ"ס חבל יבנה

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

MMA - ג-ו - ב"ג
MMA -אומנות לחימה - לכיתות ג-ו- בית גמליאל מדריך : דימה בסטודיו בית גמליאל החוג יסתיים ב - 20/6/2021 לפרטים
MMA -ג-ו - בן זכאי
MMA -אומנות לחימה - לכיתות ג-ו- בן זכאי מדריך : דימה בסטודיו בן זכאי החוג יסתיים ב - 20/6/2021 לפרטים
MMA -גנים-ב'-בן זכאי
MMA -אומנות לחימה - לגן חובה - ב' - בן זכאי מדריך : דימה בסטודיו בן זכאי החוג יסתיים ב - 20/6/2021 לפרטים
MMA- גנים-ב' - ב"ג
MMA -אומנות לחימה - גן חובה - ב' - - בית גמליאל מדריך : דימה בסטודיו בית גמליאל החוג יסתיים ב - 20/6/2021 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

אליפות ב. כנסת מבוגר
אליפות בתי הכנסת למבוגרים - 19+ יפתח במהלך חודש 6/201 בין השעות - 20:00-22:00 בעלות של 450 ש"ח לקבוצה באולמות הספורט ... לפרטים
ג'ודו - א-ב - נ"ג
ג'ודו - א-ב - ניר גלים מדריך : יהונתן יהב בחדר חוגים נ"ג פעמיים בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ג'ודו - גן חובה- נ"ג
ג'ודו -גן חובה- ניר גלים מדריך : יהונתן יהב בחדר חוגים נ"ג החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ג'ודו ה' ומעלה נ"ג
ג'ודו - נבחרת - ה' ומעלה- ניר גלים מדריך : יהונתן יהב פעמיים בשבוע בחדר חוגים נ"ג החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

ג'ודו-טרום חובה- נ"ג
ג'ודו -טרום חובה - ניר גלים מדריך : יהונתן יהב בחדר חוגים נ"ג החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה. קרקע - א-ב - ב"ג
התעמלות קרקע - א-ב - בית גמליאל באולם הספורט - בית גמליאל החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה. קרקע - גנים - ב"ג
התעמלות קרקע - גנים - בית גמליאל באולם הספורט - בית גמליאל החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה. קרקע - נבחרת
התעלות קרקע- נבחרת מדריכה - לינור ברוך + אלכס פעמיים בשבוע = 5 ש"ש בסטודיו ב"ד החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

ה. קרקע- גנים - ב"ד
התעלות קרקע-גנים - בני דרום מדריכה - לינור ברוך בסטודיו ב"ד החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה.קרקע - א-ב - ב"ד
התעלות קרקע- א-ב - בני דרום מדריכה - לינור ברוך + אחינועם פעמיים בשבוע בסטודיו ב"ד החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה.קרקע - א-ב - נ"ג
התעמלות קרקע - א-ב - ניר גלים באולם הספורט - ניר גלים החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה.קרקע - א-ב- ב"ז
התתעמלות קרקע - ילדי כיתות א-ב- בן זכאי מדריכה : יובל מהצרי בחדר חוגים ב"ז החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

ה.קרקע - א-ד -ק.יבנה
התעמלוטת קרקע - א-ד - קבוצת יבנה באולם הספורט - קבוצת יבנה החוג יסתיים ב - 20/6/21 מדריכה : מהצרי יובל לפרטים
ה.קרקע - גנים - נ"ג
התעמלות קרקע - גנים - ניר גלים באולם הספורט - ניר גלים החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה.קרקע - טרום נבחרת
התעלות קרקע- טרום נבחרת מדריכה - לינור ברוך + אחינועם פעמיים בשבוע לשעה כל מפגש בסטודיו ב"ד החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ה.קרקע -גנים- ב"ז
התתעמלות קרקע - ילדי גנים - בן זכאי מדריכה : יובל מהצרי בחדר חוגים ב"ז החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

זומבה לנשים-בני דרום
זומבה לנשים - בבני דרום מדריכה - שקד קפלן בימי רביעי - בסטודיו ב"ד מותנה בהרשמה של מינימום 9 נשים לפרטים
טניס - א-ב- ק. יבנה
טניס - לכיתות -א-ב - קבוצת יבנה במגרש הטניס בקבוצת יבנה מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס - ג - ב"ד
טניס - ג - בבני דרום במגרש הטניס בב"ד מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס - ג-ד - ק.יבנה
טניס - לכיתות -ג-ד - קבוצת יבנה במגרש הטניס בקבוצת יבנה מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

טניס - ג-ד- נ"ג
טניס - ג-ד - ניר גלים במגרש הטניס בנ"ג מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס - גנים- א - נ"ג
טניס - גנים- א - ניר גלים במגרש הטניס בנ"ג מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס - ד-ה - ב"ד
טניס - ד-ה - בבני דרום במגרש הטניס בב"ד מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס - ה-ו - ק.יבנה
טניס - לכיתות -ה-ו - קבוצת יבנה במגרש הטניס בקבוצת יבנה מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

טניס -א-ב-בית גמליאל
טניס - א-ב - בית גמליאל במגרש הטניס בב"ג מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע - יום ג' החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס -ה-ו-בית גמליאל
טניס -לכיתות - ה-ו - בית גמליאל במגרש הטניס בב"ג מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע - יום ג' החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס -ו-ח- נ"ג
טניס - ו-ח - ניר גלים במגרש הטניס בנ"ג וב"ד מדריך - אור פוגלמן פעמיים בשבוע - יום ב בב"ד, יום ה - בנ"ג החוג יסתיים ב - ... לפרטים
טניס ה-ז - ב"ד
טניס - ה-ז - בבני דרום במגרש הטניס בב"ד מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

טניס מבוגרים
טניס מבוגרים פעם בשבוע ביום ג' מדריך - אור פוגלמן 4 מפגשים בחודש - 80 ש"ח למפגש החוג יסתיים ב - 31/7/21טניס לפרטים
טניס שולחן גברים-נ"ג
טניס שולחן גברים - ניר גלים מדריך: איתמר שרון יום שלישי - 8:30-9:30 אולם ספורט ניר גלים לגילאי +60 10 מפגשים ב - 20 ש"ח ... לפרטים
טניס- גנים-ב - ב"ד
טניס- גנים- ב - ב"ד במגרש הטניס בב"ד מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס-א-ב-עמיחי-יום א
טניס - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי - יום א' מדריך : אור פוגלמן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

טניס-א-ב-עמיחי-יום ה
טניס - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי - יום ה' מדריך : אור פוגלמן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס-ג-ד-בית גמליאל
טניס - ג-ד - בית גמליאל במגרש הטניס בב"ג מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע - יום ג' החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס-ג-ד-עמיחי-יום א
טניס - כיתות ג-ד - בי"ס עמיחי - יום א' מדריך : אור פוגלמן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טניס-ג-ד-עמיחי-יום ה
טניס - כיתות ג-ד - בי"ס עמיחי - יום ה' מדריך : אור פוגלמן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

טניס-ז-יב-בית גמליאל
טניס -לכיתות - ז- י"ב - בית גמליאל במגרש הטניס בב"ג מדריך - אור פוגלמן פעם בשבוע - יום ג' החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
יוגה -ג-ד-בנות נועם
יוגה - לכיתות ג-ד - בנות - בי"ס נועם מדריכה : גילה אלירז החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
יוגה א-ב - בנות נועם
יוגה - לכיתות א-ב - בנות - בי"ס נועם מדריכה : גילה אלירז החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
יוגה נשים-יום ב -נ"ג
יוגה נשים - יום שני - ניר גלים מדריכה - גילה אלירז בחדר חוגים נ"ג החוג יסתיים ב - 31/7/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

יוגה נשים-יום ו-בוקר
יוגה נשים - יום שישי בוקר - ניר גלים מדריכה - גילה אלירז בחדר חוגים נ"ג החוג יסתיים ב - 31/7/21 לפרטים
כדורגל - א-ב - נ"ג
כדורגל - א-ב - ניר גלים בשחבק - ניר גלים החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
כדורגל - גנים - נ"ג
כדורגל - גנים - ניר גלים בשחבק - ניר גלים החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
כדורגל - ה-ו - נ"ג
כדורגל -ה-ו - ניר גלים בשחבק - ניר גלים החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל -א-ג-קב' יבנה
כדורגל - א-ג - קבוצת יבנה במגרש - קבוצת יבנה מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
כדורגל -ב-ד - ב"ג
כדורגל - ב- ד - בית גמליאל במיני פיץ' מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
כדורגל -ג-ד-בני דרום
כדורגל - ג-ד - בני דרום במגרש עליון - בני דרום מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
כדורגל -ד-ו-קב' יבנה
כדורגל - ד-ו - קבוצת יבנה במגרש - קבוצת יבנה מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצות הוואצאפ של ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל -ה-ו-בני דרום
כדורגל - ה-ו - בני דרום במגרש עליון - בני דרום פעמיים בשבוע מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת ... לפרטים
כדורגל גן חובה-א-ב"ג
כדורגל גן חובה - א - בית גמליאל במיני פיץ' מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
כדורגל-א-ב- בני דרום
כדורגל - א-ב - בני דרום במגרש עליון - בני דרום מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
כדורגל-א-ב-נועם בנים
כדורגל לכיתות - א-ב -בנים - בי"ס נועם מדריך : מאיר בוכריס החוג יתקיים במגרש השחבק בבני דרום החוג יסתיים ב - 20/6/2021 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל-ג-ד-בנים-נועם
כדורגל לכיתות - ג-ד -בנים - בי"ס נועם מדריך : מאיר בוכריס החוג יתקיים במגרש השחבק בבני דרום החוג יסתיים ב - 20/6/2021 לפרטים
כדורגל-גנים-בני דרום
כדורגל - גנים - בני דרום במגרש עליון - בני דרום מדריך - אימרי ידעי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
כדורסל - בנות -תיכון
כדורסל - תיכון - בנות - קבוצת יבנה באולם ספורט - קבוצת יבנה מדריך : ליד משען החוג יסתיים ב - 20/6/21 100 ש"ח לחודש ... לפרטים
כדורסל א-ב-ק.י-מעורב
כדורסל - בי"ס לכ"ס כיתות א-ב - מעורב - קבוצת יבנה מדריך : יובל נהרי החוג יסתיים ב - 20/6/21 140 ש"ח לחודש חובה להרשם ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל בי"ס ב-ד-ב"ד
כדורסל - בי"ס לכ"ס כיתות ב-ד- בני דרום מדריך : יובל נהרי החוג יסתיים ב - 20/6/21 180 ש"ח לחודש חובה להרשם : תלבושת - 80 ש"ח ... לפרטים
כדורסל בנות א-ב-נ"ג
כדורסל בנות א-ב - ניר גלים במגרש ספורט - ניר גלים מדריך : אסי שלם יום שישי - 9:00 לפרטים
כדורסל בנות ג-ד-ב"ד
כדורסל בנות ג-ד בני דרום באולם ספורט - בני דרום מדריך : ליד משען החוג יסתיים ב - 20/6/21 110ש"ח לחודש יום שישי - ב 9:45 לפרטים
כדורסל בנות ה-ו
כדורסל בנות ה-ו ניר גלים באולם ספורט - ניר גלים מדריך : ליד משען החוג יסתיים ב - 20/6/21 250 ש"ח לחודש חובה להרשם ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל בנות ז-ח נבח
כדורסל - נבחרת בנות ז-ח- בניר גלים באולם ספורט - ניר גלים מדריך : אסי שלם החוג יסתיים ב - 20/6/21 250 ש"ח לחודש חובה ... לפרטים
כדורסל בנות-א-ב-ב"ד
כדורסל בנות א-ב בני דרום באולם ספורט - בני דרום מדריך : ליד משען החוג יסתיים ב - 20/6/21 110ש"ח לחודש יום שישי - ב 13:00 לפרטים
כדורסל בנות-ג-ד -נ"ג
כדורסל בנות ג-ד - ניר גלים במגרש ספורט - ניר גלים מדריך : אסי שלם יום שישי בשעה 13:45 לפרטים
כדורסל בנים-א-ב-נ"ג
כדורסל בנים א-ב - ניר גלים במגרש ספורט - ניר גלים מדריך : אסי שלם יום שני - 16:30 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל בנים-ה-ו -ק"י
כדורסל- בנים כיתות ה-ו- באולם הספורט קבוצת יבנה מדריך : דולב אברהם החוג יסתיים ב - 20/6/21 140 ש"ח לחודש לפרטים
כדורסל ילדים א-נבחרת
כדורסל ילדים א' - נבחרת מדריך : דניאל טרבלסי החוג יסתיים ב - 20/6/21 360ש"ח לחודש חובה להרשם לתלבושת - 80 ש"ח לקבוצת ... לפרטים
כדורסל ילדים ב-נבחרת
כדורסל ילדים ב' - נבחרת - בני דרום מדריך : יובל נהרי החוג יסתיים ב - 20/6/21 360 ש"ח לחודש חובה להרשם לתלבושת - 80 ש"ח לפרטים
כדורסל כיתות ה'
כדורסל כיתות ה' - באולם הספורט קבוצת יבנה מדריך : דולב אברהם החוג יסתיים ב - 20/6/21 180 ש"ח לחודש חובה להרשם ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל-ג-דבנים-נ"ג
כדורסל - בי"ס ג-ד - בניר גלים באולם ספורט - ניר גלים מדריך : אסי שלם החוג יסתיים ב - 20/6/21 180 ש"ח לחודש חובה להרשם ... לפרטים
כדורסל-יא-יב-ק.יבנה
כדורסל - כיתות יא-יב - קבוצת יבנה מדריך : דניאל טרבלסי החוג יסתיים ב - 31/5/21 360ש"ח לחודש פעמיים בשבוע חובה להרשם ... לפרטים
כדורסל-מעורב ב-ד-ק"י
כדורסל- מעורב כיתות ב-ד- באולם הספורט קבוצת יבנה מדריך : דולב אברהם החוג יסתיים ב - 20/6/21 140 ש"ח לחודש לפרטים
כדורסל-נערים ט-י נבח
כדורסל - כיתות ט-י - נבחרת באולם ספורט - ניר גלים מדריך : מרדכי מנשרי החוג יסתיים ב - 20/6/21 360 ש"ח לחודש חובה להרשם ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל-קטסל-ו בנים
כדורסל - קטסל - כיתה ו' בנים - באולם הספורט קבוצת יבנה מדריך : דולב אברהם החוג יסתיים ב - 20/6/21 360 ש"ח לחודש חובה ... לפרטים
כדורשת - נשים - נ"ג
כדורשת - נשים - ניר גלים מדריכה : באולם ספור - ניר גלים פעם בשבוע יום ד' - 20:30-22:00 לפרטים
כושר -בנות ז-י נ"ג
כושר - כיתות - ז-י - בנות - ניר גלים מדריך - רן קדם אימון: בשחבק נ"ג פעם בשבוע לפרטים
כושר צבאי -י-יב -ב"ד
כושר צבאי - כיתות - י-יב - בנים - בני דרום מדריך - רן קדם אימון: בשחבק ב"ד פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

כושר צבאי- י-יב -נ"ג
כושר צבאי - כיתות - י-יב - בנים - ניר גלים מדריך - רן קדם אימון: בשחבק נ"ג פעמיים בשבוע לפרטים
משפחה בריאה
מנוי שנתי למשפחה בריאה בפרוייקט חיים בריא מתאריך 18/4/21 עד 31/8/21 ערכת בריאות + מתנת הצטרפות לכל משפחה עלות : 60 ש"ח ... לפרטים
ספורט גברים/נשים-ב"ג
ספורט בהנאה לגברים ונשים - בית גמליאל מדריך : רן קדם יום שני - 9:30-10:15 במגרש המקורה ב"ג לגילאי +60 10 מפגשים ב - 20 ... לפרטים
ספורט לגברים - ב"ד
ספורט בהנאה לגברים - בני דרום מדריך : רן קדם יום שני - 19:30-20:15 במגרש הטניס ב"ד לגילאי +60 10 מפגשים ב - 20 ש"ח לכל ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

עיצוב-חיטוב נשים 40+
עיצוב וחיטוב נשים 40 + - בן זכאי מדריכה: מעיין רפיזדה במועדון הנוער בב"ז החוג יסתיים ב - 31/08/2021 לפרטים
עיצוב-חיטוב נשים-ב"ז
עיצוב וחיטוב נשים - בן זכאי מדריכה: מעיין רפיזדה במועדון הנוער בב"ז החוג יסתיים ב - 31/08/2021 לפרטים
פילאטיס נשים-60+ נ"ג
פילאטיס נשים ניר גלים - לגילאי 60+ מדריכה: תואם נחליאל בסטודיו ניר גלים פעם בשבוע החוג יסתיים ב - 31/7/20 לפרטים
פילאטיס צעירות-ב"ד
פילאטיס נשים צעירות בני דרום מדריכה: תואם נחליאל בסטודיו בני דרום פעמיים בשבוע החוג יסתיים ב - 31/7/20 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

פילאטיס-נשים - ב"ד
פילאטיס נשים-בני דרום מדריכה: תואם נחליאל בסטודיו בני דרום פעמיים בשבוע החוג יסתיים ב - 31/7/20 לפרטים
קורס שחייה -ה- נועם
קורס שחייה לילדי כיתות ה - בי"ס נועם מתאריך - 13/6-24/6 10 מפגשים בבריכה בגבעת וושינגטון לפרטים
קורס שחייה -ה- עמיחי
קורס שחייה לילדי כיתות ה - בי"ס עמיחי מתאריך - 13/6-24/6 10 מפגשים בבריכה בגבעת וושינגטון לפרטים
ריצה וכושר- ז-ט- נ"ג
ריצה וכושר - כיתות - ז-ח - בנים - ניר גלים מדריך - רן קדם אימון: בשחבק נ"ג פעמיים בשבוע לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ספורט והתעמלות

ריצה וכושר-ז-ט - ב"ד
ריצה וכושר - כיתות - ז-ח - בנים - בני דרום מדריך - רן קדם אימון: בשחבק ב"ד פעם בשבוע לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי אומנות

פיסול בחומר א-ב-חומר
חומרים - פיסול בחומרים - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג יסתיים ... לפרטים
פיסול בחומר ג-ו-עמיח
פיסול בחומרים - כיתות ג-ו - בי"ס עמיחי מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
פיסול בחומר-א-ב-בנות
פיסול בחומרים - כיתות א-ב - בנות - בי"ס נועם מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
פיסול בחומר-א-ב-חומר
חומרים - פיסול בחומרים - כיתות א-ב - בנות - בי"ס נועם מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי אומנות

פיסול בחומר-א-ב-עמיח
פיסול בחומרים - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
פיסול בחומר-ג-ד-בנות
פיסול בחומרים - כיתות ג-ד - בנות - בי"ס נועם מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
פיסול בחומר-ג-ד-חומר
חומרים - פיסול בחומרים - כיתות ג-ד - בנות - בי"ס נועם מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג ... לפרטים
פיסול בחומר-ג-ו-חומר
חומרים - פיסול בחומרים - כיתות ג-ו - בי"ס עמיחי מדריכה : יונה עפרוני חובה להרשם לחומרים - 30 ש"ח בחודש החוג יסתיים ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי אומנות

קרמיקה - א-ב חומרים
חומרים - קרמיקה - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי - יום א' מדריכה : נטע קנדל חובה להרשם לחומרים - 50 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
קרמיקה א-ב- יום א'
קרמיקה - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי - יום א' מדריכה : נטע קנדל חובה להרשם לחומרים - 50 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
קרמיקה ג-ד - יום א'
קרמיקה - כיתות ג-ו - בי"ס עמיחי - יום א' מדריכה : נטע קנדל חובה להרשם לחומרים - 50 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
קרמיקה ג-ד- יום ה'
קרמיקה - כיתות ג-ד - בי"ס עמיחי - יום ה' מדריכה : נטע קנדל חובה להרשם לחומרים - 50 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי אומנות

קרמיקה ג-ד-חומרים
חומרים - קרמיקה - כיתות ג-ד- בי"ס עמיחי - יום ה' מדריכה : נטע קנדל חובה להרשם לחומרים - 50 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
קרמיקה ג-דחומרים
חומרים - קרמיקה - כיתות ג-ד - בי"ס עמיחי - יום א' מדריכה : נטע קנדל חובה להרשם לחומרים - 50 ש"ח בחודש החוג יסתיים ב - ... לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

לגו הנדסי-א-ב -עמיחי
לגו הנדסי - לכיתות א-ב - בי"ס עמיחי מדריך - רז יהונתן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
לגו הנדסי-ג-ד -עמיחי
לגו הנדסי - לכיתות ג-ד - בי"ס עמיחי מדריך - רז יהונתן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
לגו- ג-ד-בנים-נועם
לגו הנדסי - כיתות ג-ד -בנים - בי"ס נועם מדריך : רז יהונתן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
לגו-א-ב-בנים - נועם
לגו הנדסי - כיתות א-ב -בנים - בי"ס נועם מדריך : רז יהונתן החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי יזמות טכנולוגיה ומדע

שחמט - א-ב - עמיחי
שחמט - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי מדריך : תומר גד החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
שחמט - ג-ד- עמיחי
שחמט - כיתות ג-ד- בי"ס עמיחי מדריך : תומר גד החוג יסתיים ב - 20/6/21 לקבוצת הוואצאפ של ... לפרטים
שחמט-מתחילים-א-ד-ק"י
שחמט-מתחילים- לכיתות - א- ד - קבוצת יבנה מדריך : גד תומר בקבוצת יבנה החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
שחמט-מתקדמים-ה +ק"י
שחמט-מתקדמים- לכיתות - ה' ומעלה - קבוצת יבנה מדריך : גד תומר בקבוצת יבנה החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ריקוד ומחול

ג'אז היפ הופ-א-ב-ב"ג
ג'אז היפ הופ-א-ב- בית גמליאל בסטודיו - בית גמליאל פעם בשבוע 150 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ג'אז היפ הופ-א-ב-ב"ד
ג'אז היפ הופ לכיתות א-ב - בני דרום בסטודיו ב"ד פעמיים בשבוע 200 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ג'אז היפ הופ-א-ב-נ"ג
ג'אז היפ הופ-א-ב- ניר גלים בסטודיו - ניר גלים פעם בשבוע 150 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ג'אז היפ הופ-ג-ד-ב"ד
ג'אז היפ הופ לכיתות ג-ד - בני דרום בסטודיו ב"ד פעמיים בשבוע 200 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ריקוד ומחול

ג'אז היפ הופ-ג-ה-נ"ג
ג'אז היפ הופ-ג-ד- ניר גלים בסטודיו - ניר גלים פעם בשבוע 150 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
ג'אז היפ הופ-ה-ז-ב"ד
ג'אז היפ הופ לכיתות ה-ז - בני דרום בסטודיו ב"ד פעמיים בשבוע 200 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
זומבה - ד-ו - ב"ג
זומבה - ד-ו - בית גמליאל מדריכה - נופר שולטו בסטודיו ב"ג החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
זומבה-ז-ט נערות- ב"ד
זומבה - ז-ט נערות - בךני דרום מדריכה - נופר שולטו בסטודיו בני דרום החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ריקוד ומחול

זומבה-ז-ט- נערות ב"ג
זומבה - ז-ט נערות - בית גמליאל מדריכה - נופר שולטו בסטודיו ב"ג החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טרום בלט 4 ומעלה-ב"ג
טרום בלט 4 ומעלה- בית גמליאל בסטודיו - בית גמליאל פעם בשבוע 150 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טרום בלט 4 ומעלה-נ"ג
טרום בלט-4 ומעלה - ניר גלים בסטודיו נ"ג פעם בשבוע 150 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טרום בלט-4 ומעלה ב"ד
טרום בלט-4 ומעלה - בני דרום בסטודיו ב"ד פעם בשבוע 150 ש"ח מדריכה : עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי ריקוד ומחול

מחול - א-ב - עמיחי
מחול - כיתות א-ב - בי"ס עמיחי מדריכה: עדי אזולאי החוג יסתיים ב - 20/6/21 לפרטים
מחול - גנים -ב"ז
מחול - לילדי גנים - בן זכאי מדריכה: מעיין רפיזדה במועדון הנוער בב"ז החוג יסתיים ב - 20/6/20 לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה
מתנ"ס חבל יבנה

חוגי תחום נוער

מסיבת נוער בוגר נ"ג
מסיבת נוער בוגר ניר גלים בתאריך 22/4/2021 משעה 20:30 עד 23:30 עלות : 30 ש"ח לכיתות ט' - יב' פרטים אצל שילת והילה לפרטים
טלפון: 08-8622101
פקס: 088535383
כתובת: מועצה אזורית חבל יבנה